מגשים

"מגש אלן "ר
"מגש אלן "ר

K117MD

מגש מברגים
מגש מברגים

K116MD

מגש בוקסות כוח
מגש בוקסות כוח

K115MD

מגש פלייר פטנט
מגש פלייר פטנט

K121MD

"T" מגש בוקסות
"T" מגש בוקסות

K119MD

מגש כללי
מגש כללי

K118MD

סט מושלם
סט מושלם

K129BSR

טורקס "T" מגש
טורקס "T" מגש

K123MD

אלן "T" מגש
אלן "T" מגש

K122MD

מגש 1/2
מגש 1/2

K103MD

מגש 3/8
מגש 3/8

K102MD

מגש 1/4
מגש 1/4

K101MD

מגש רינג רצ'ט כפול
מגש רינג רצ'ט כפול

K107MD

מגש רינג רינג
מגש רינג רינג

K106MD

מגש רינג פתוח
מגש רינג פתוח

K104MD

מגש בוקסות עמוקות
מגש בוקסות עמוקות

K110MD

מגש פלייר טבעות
מגש פלייר טבעות

K109MD

מגש פליירים
מגש פליירים

K108MD

מגש בוקסות מתקפלות
מגש בוקסות מתקפלות

K114MD

מגש בוקסות אלן
מגש בוקסות אלן

K112MD

מגש טורקס
מגש טורקס

K111MD

ארון כלים ממוסב 7 מגרות
ארון כלים ממוסב 7 מגרות

K3946B